Zadetkov: 2691

Vprašanje:

Oče ima 2 hčeri. 1 dal denar za nakup stanovanja. 2 z oporoko pusti drugo stanovanje. Vrednost je  enaka. 1 pripada nujni delež od 2?
 

Odgovor:

Vrednost zapuščine, na podlagi katere se izračuna nujni delež, se ugotovi na tale način:

Najprej je treba popisati in oceniti vse premoženje, ki ga je imel zapustnik ob svoji smrti, tudi tisto, s katerim je razpolagal z oporoko, in vse njegove terjatve, tudi tiste, ki jih ima proti kakšnemu dediču, izvzemši terjatve, ki so očitno neizterljive.

Od ugotovljene vrednosti premoženja, ki ga je imel zapustnik ob svoji smrti, se odbijejo zapustnikovi dolgovi, stroški za popis in ocenitev zapuščine in stroški za zapustnikov pogreb.

Tako dobljenemu ostanku se doda vrednost vseh daril, ki jih je zapustnik na kakršenkoli način dal tistemu, ki bi po zakonitem dedovanju prišel v poštev kot dedič, pa tudi vrednost daril, danih dedičem, ki se odpovedujejo dediščini, in tistih daril, za katere je zapustnik odredil, da naj se ne vračunajo dediču v njegov dedni delež.

Temu se doda vrednost daril, ki jih je zapustnik v zadnjem letu svojega življenja dal drugim osebam, ki niso zakoniti dediči, razen običajnih manjših daril.

Ne upošteva se pri tem računu in ne doda vrednost daril, danih v dobrodelne in druge človekoljubne namene in ne vrednost daril, ki se po zakonu ne vračunavajo dediču v njegov dedni delež.

1. hčeri se njeno darilo, ki ga je prejela, torej denar za nakup stanovanja, všteva v njen dedni delež. Njen nujni delež je tako iz tega naslova poplačan.

Glede na to, da gre za denar, pa vsekakor pogosto obstaja težava dokazovanje, da je bilo darilo dejansko dano. V tem primeru vsekakor predlagamo sklenitev darilne pogodbe.

e-obrazec - Darilna pogodba za denar

Več informacij boste našli spodaj:

Informiran.si - Odgovori na pogosta vprašanja o dedovanju.

Informiran.si - Kaj pri dedovanju pomeni nujni delež?

Informiran.si - Kako poteka dedovanje, če ni oporoke?

Informiran.si - Kaj morate vedeti o darilni pogodbi

Informiran.si - Kakšen je davek če nekaj dobimo oz. podedujemo?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor