Vprašanje:

Izvenzakonska skupnost. Partner je nezaposlen. Drugi partner ga preživlja. Je dolžan plačevati samo položnice? 
 

Odgovor:

ZZZDR opredeljuje zunajzakonsko zvezo kot zvezo, ki ima za partnerja enake pravne posledice po tem zakonu, kot če bi sklenila zakonsko zvezo, če ni bilo razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska zveza med njima neveljavna; na drugih področjih pa ima taka skupnost pravne posledice.

Zunajzakonska zveza temelji na svobodni odločitvi skleniti zvezo, na obojestranski čustveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoči. Za preživljanje družine prispevata zakonca v sorazmerju s svojimi zmožnostmi.

V kolikor razumemo vprašanje, je težava v tem, da za preživljanje zveze oz. družine prispeva le eden od partnerjev. ZZZDR glede tega določa, da sta v zakonski zvezi zakonca enakopravna. Zakonca sta se dolžna vzajemno spoštovati, si zaupati in si medsebojno pomagati, za preživljanje družine pa prispevata zakonca oz. partnerja v sorazmerju s svojimi zmožnostmi.

Zakonec, oz. partner, ki nima sredstev za življenje, pa brez svoje krivde ni zaposlen, ima pravico, da ga drugi zakonec preživlja, kolikor je to v njegovi moči.

Omeniti velja tudi, da se smatra premoženje in zaslužek, ki ga zakonca oz. partnerja pridobita z delom v času trajanja zveze, kot njuno skupno premoženje. Skupno premoženje zakonca oz. partnerja upravljata in z njim razpolagata skupno in sporazumno. Zakonca se lahko dogovorita, da le eden izmed njiju upravlja to premoženje ali njegov del ali da ga upravlja in z njim tudi razpolaga, upoštevaje koristi drugega zakonca.

Za svoje obveznosti, ki jih je imel zakonec oz. partner pred zvezo, in za obveznosti, ki jih prevzame po sklenitvi zveze, odgovarja s svojim posebnim premoženjem in s svojim deležem na skupnem premoženju.

Za obveznosti, ki po splošnih predpisih obremenjujejo oba zakonca oz. partnerja, za obveznosti, nastale v zvezi s skupnim premoženjem, in za obveznosti, ki jih prevzame en zakonec oz. partner za tekoče potrebe družine, odgovarjata zakonca nerazdelno tako s skupnim kakor tudi s svojim posebnim premoženjem.

Ob tem pa ima zakonec oz. zunajzakonski partner pravico terjati od drugega zakonca oz. partner povračilo tega, kar je ob poravnavi dolga, ki bremeni oba zakonca, plačal več, kot znaša njegov del dolga.

Več si lahko preberete v članku:

Informiran.si - Razpad zunajzakonske zveze - Kako se deli premoženje, uredi preživljanje otrok,...

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!