Zadetkov: 1066

Vprašanje:

Ima lahko roditeljske pravice oz. skrbništvo nad otrokom oseba, ki je bila na zdravljenju zaradi alkohola? 
 

Odgovor:

Zaradi zdrave rasti, skladnega osebnostnega razvoja in usposobitve za samostojno življenje in delo imajo starši pravice in dolžnosti, da skrbijo za življenje, osebnostni razvoj, pravice in koristi svojih mladoletnih otrok. Te pravice in dolžnosti sestavljajo roditeljsko pravico.

Roditeljska pravica se odvzame roditelju, ki zlorablja roditeljsko pravico, ali je otroka zapustil, ali je s svojim ravnanjem očitno pokazal, da ne bo skrbel za otroka, ali drugače hudo zanemarja svoje dolžnosti. Roditeljska pravica se odvzame s sodno odločbo.

Roditeljska pravica se roditelju lahko vrne z odločbo sodišča, če preneha razlog, zaradi katerega mu je bila ta pravica odvzeta, razen če je bil otrok posvojen.

O zadevah iz prejšnjih odstavkov odloča sodišče v nepravdnem postopku.

Dejstvo, da je oseba prestala zdravljenje zaradi odvisnosti od alkohola še ne pomeni podlage za odvzem roditeljske pravice. Še posebej v kolikor je bilo zdravljenje uspešno.

Na žalost razpolagamo z premalo informacijami, da bi lahko podali bolj konkretno mnenje o sami zadevi. Bi pa predlagali, da se v kolikor smatrate, da bi bil potreben odvzem roditeljske pravice, obrnete neposredno na pristojni  CSD.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor