Zadetkov: 735

Vprašanje:

Je mati, ki je ob ločitvi sporazumno z očetom dobila skrbništvo, dolžna očetu ob stikih predati tudi otrokovo osebno izkaznico?
 

Odgovor:

Tisti od staršev, kateremu je bil otrok zaupan v varstvo in vzgojo, ali druga oseba, h kateri je bil otrok nameščen, mora opustiti vse, kar otežuje ali onemogoča stike. Prizadevati si mora za ustrezen otrokov odnos do stikov z drugim od staršev oziroma s starši. Tisti od staršev, ki izvaja stike, mora opustiti vse, kar otežuje izvajanje stikov ter varstvo in vzgojo otroka.

Če tisti od staršev, pri katerem otrok živi, onemogoča stike med otrokom in drugim od staršev ter stikov ni mogoče izvajati niti ob strokovni pomoči centra za socialno delo, lahko sodišče na predlog drugega od staršev odloči, da se tistemu, ki onemogoča stike, odvzame varstvo in vzgoja ter se otroka zaupa drugemu od staršev, če sodišče ugotovi, da bo ta omogočal stike, in če je le tako mogoče varovati korist otroka.

Glede na sodno prakso (Cp 797/2016) je starš dolžan drugemu staršu izročiti tudi osebne dokumente otroka. 

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor