Zadetkov: 459

Vprašanje:

Vpisal se bom v študij. Dobil štipendijo v Avstriji. Status brezposeln. Kako se v bodoče obračuna preživnina, ki jo plačujem?
 

Odgovor:

Pri določitvi preživnine se upoštevajo potrebe upravičenca ter finančne zmožnosti zavezanca.

Sodišče na zahtevo ali predlog upravičenca ali zavezanca zviša, zniža ali odpravi z izvršilnim naslovom določeno preživnino, če se spremenijo potrebe upravičenca ali zmožnosti zavezanca, na podlagi katerih je bila preživnina določena.

Torej se lahko dogovorite za višji znesek preživnine.

e-obrazec - Predlog za sporazumno spremembo (znižanje ali zvišanje) preživnine

V primeru, da zvišanje ni sporazumno, lahko upravičenec (oz. starš, ki ga zastopa) zahteva zvišanje.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor