Zadetkov: 335

Vprašanje:

Oče se je zaradi starosti preselil k meni. Sedaj bi mi rad podaril 50.000€. Moram plačati davek oz. dohodnino?
 

Odgovor:

V primeru darila se odmeri davek na dediščine in darila. 

Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve po tem zakonu je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od pravne ali fizične osebe kot darilo ali dediščina, ki se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.

Kot premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine in premoženjske in druge stvarne pravice. Med premičnine se štejejo tudi vrednostni papirji in denar. Kot darilo se šteje tudi volilo. Darilo, ki zajema le premičnine, ni predmet obdavčitve, če je skupna vrednost premičnin nižja od 5.000 EUR.

Osnova za davek je vrednost podedovanega ali v dar prejetega premoženja v času nastanka davčne obveznosti po odbitku dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje ta davek. Pri premičninah se davčna osnova, zniža za 5.000 eurov.

Po določilih Zakona o davku na dediščine in darila ste plačila davka na dediščine in darila, kot dedič I. dednega reda, oproščeni.

e-obrazec - Darilna pogodba za denar

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Kakšen je davek če nekaj dobimo oz. podedujemo?

Informiran.si - Kaj morate vedeti o darilni pogodbi

Informiran.si - Darilna pogodba - Kako podariti avtomobil ali hišo...?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor