Zadetkov: 3902

Vprašanje:

Kakšna je delitvijo premoženje ob razhodu, če par živi v izvenzakonski zvezi v ločenem gospodinjstvu na istem naslovu?
 

Odgovor:

Skupni naslov prebivališča in skupno gospodinjstvo nista pogoj za obstoj izvenzakonske skupnosti. Pri obstoju izvenzakonske zveze je važna trajna čustvena navezanost, ki se dokazuje lahko tudi drugače (obstoj skupnih otrok, priče, materialni dokazi ipd.).

Premoženje se v primeru razpada izvenzakonske zveze deli isto kot v primeru razveze zakonske zveze. V skupno premoženje spada premoženje, ki sta ga v času zveze pridobila z delom (darila, dediščine in premoženje, ki sta ga imela pred zvezo, sem ne spada).

Več si lahko preberete v članku:

Informiran.si - Razpad zunajzakonske zveze - Kako se deli premoženje, uredi preživljanje otrok,...

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor