Vprašanje:

Kaj se smatra kot javna listina, ki se predloži delodajalcu za vzdrževane družinske člane v primeru izvršbe na plačo?
 

Odgovor:

Dolžnik upravičenost do višje omejitve iz naslova preživljanja družinskega člana ali druge osebe, ki jo je dolžan preživljati po zakonu, izkazuje z javno listino, pri izvrševalcu sklepa o izvršbi.

Ppredložite lahko vsako javno listino, s katero lahko izkaže dolžnost preživljanja po zakonu.

Takšna listina je na primer lahko izpisek iz matičnega registra o rojstvu, iz katerega izhaja, da je dolžnik eden od staršev mladoletnega otroka,  odločba o otroškem dodatku, odločba o denarni socialni pomoči, odločba o znižanju plačila vrtca in druge odločbe, izdane na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Določba 10. člena ZUPJS, ki določa osebe, ki se v postopku uveljavljanja pravic iz javnih sredstev štejejo v družino poleg vlagatelja, temelji na definiciji, ki jo daje Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, zato se lahko kot »javna listina o vzdrževanih družinskih članih« upoštevajo vse odločbe, izdane na podlagi ZUPJS.

Tako lahko priložite odločbo o otroškem dodatku, denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku, državni štipendiji, znižanju plačila vrtca, dodatni subvenciji malice za učence in dijake, subvenciji kosila za učence, oprostitvi plačil socialnovarstvenih storitev, prispevku k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika, subvenciji najemnine, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravici do plačila
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje dajejo zadostno podlago za upoštevanje oseb kot vzdrževanih družinskih članov, saj iz obrazložitve navedenih odločb izhaja, katere osebe so bile upoštevane kot družinski člani.

V kolikor delodajalec višje omejitve ne upošteva, na sodišču vložite zahtevo za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe.

e-obrazec - Zahteva za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe zaradi preživljanja družinskih članov ali oseb, ki jih je dolžnik dolžan preživljati

Več o tem lahko preberete spodaj:

Informiran.si - Nekaj koristnih nasvetov, kaj storiti, ko smo prezadolženi

Informiran.si - Kako se izogniti hudim posledicam, ki jih lahko prinese izvršba?

Informiran.si - Katere so glavne spremembe, ki jih prinaša novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J)?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!