Zadetkov: 430

Vprašanje:

Lahko sprožim ugotavljanje očetovstva svojega očeta, pri čemer sta moj oče in domnevni dedek že pokojna?

 

Odgovor:

Otrok, ki ni rojen v zakonski zvezi ali v 300 dneh po prenehanju zakonske zveze, če je ta prenehala s smrtjo moža otrokove matere, ali otrok, za katerega je bilo očetovstvo izpodbito, lahko vloži tožbo za ugotovitev očetovstva najpozneje v petih letih od dneva, ko je izvedel za okoliščine, ki so odločilne za vložitev tožbe.

Petletni rok za tožbo, ki jo vloži otrok, ne sme začeti teči preden otrok po zakonu, ki ureja pravdni postopek, ne more samostojno opravljati procesnih dejanj.

Po smrti moškega, katerega očetovstvo naj bi se ugotovilo, lahko vložite tožbo proti njegovim pravnim naslednikom.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor