Zadetkov: 4329

Vprašanje:

Oddala sem vlogo za osebni stečaj. Ne vem, če sem prijavila vse terjatve. Se tiste, ki jih nisem prijavila odpišejo?
 

Odgovor:

V predlog za osebni stečaj je potrebno navesti dolgove dolžnika, pri čemer ni nujno, da navedete vse dolgove. Pomembno je, da navedete dolgove, v višini, na podlagi katere izpolnjujete vsaj minimalne zakonske pogoje za obstoj prezadolženosti oz. nelikvidnosti.

e-obrazec - Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

e-obrazec - Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti

Upniki morajo nato v roku 3. mesecev po objavi oklica o začetku osebnega stečaja (oz. najkasneje do končne razdelitve), sami prijavite svoje terjatve v osebni stečaj. 

e-obrazec - Prijava terjatev v osebnem stečaju

Odpust obveznosti vpliva na vse terjatve, prijavljene in neprijavljene, ki so nastale pred začetkom osebnega stečaja in ki niso zakonsko izvzete iz odpusta.

Več informacij boste našli spodaj:

Informiran.si - Kdaj lahko upnik ugovarja zoper odpust dolgov?

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

Informiran.si - Kaj spada in kaj ne spada v stečajno maso v osebnem stečaju?

Informiran.si - Osebni stečaj - Kako ga pričeti z minimalnimi stroški?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor