Zadetkov: 2079

Vprašanje:

Dolžnik je v stečaju, prepisal je avto na sorodnika. Lahko terjam dolg od dolžnika in kak način?
 

Odgovor:

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju določa, da v stečajno maso spadajo:

  1. premoženje stečajnega dolžnika ob začetku tega postopka,
  2. vse premoženje, doseženo z:
    • unovčenjem stečajne mase,
    • upravljanjem stečajne mase in
    • izpodbijanjem pravnih dejanj stečajnega dolžnika, ter
  3. premoženje, doseženo z nadaljevanjem poslovanja, če stečajni dolžnik v skladu s tem zakonom nadaljuje poslovanje po začetku stečajnega postopka.

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju prav tako določa stečajni dolžnik ne more sklepati pogodb in opravljati drugih pravnih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso, kršitev tega določila pa pomeni razlog, na podlagi katerega lahko upnik ali stečajni upravitelj podata ugovor zoper odpust obveznosti.

e-obrazec - Ugovor upnika zoper odpust obveznosti ali zaradi prekratke preizkusne dobe v osebnem stečaju

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Ugovor v osebnem stečaju - Kdaj lahko upnik ugovarja zoper odpust dolgov?

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

Informiran.si - Kaj spada in kaj ne spada v stečajno maso v osebnem stečaju?

Informiran.si - Osebni stečaj - Kako ga pričeti z minimalnimi stroški?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor