Zadetkov: 1751

Vprašanje:

Dolg, ki sem prejel od Fursa, za zzzs in pokojninsko varnost (prispevki). Take zadeve niso vključene v odpust dolga?
 

Odgovor:

Davki in prispevki, ki jih mora obračunati izplačevalec in terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale pred začetkom postopka zaradi insolventnosti, spadajo med prednostne terjatve po 1. in 2. odstavku 21. člena ZFPPIPP.

408. člen ZFPPIPP določa, da odpust obveznosti učinkuje za vse terjatve upnikov do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v postopku osebnega stečaja, razen za prednostno terjatev iz prvega in drugega odstavka 21. člena in prvega odstavka 390. člena tega zakona in tudi ne za terjatev iz naslova:

  1. denarne kazni ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, izrečenih v kazenskem postopku,
  2. v pogojni obsodbi določenega pogoja vrnitve premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, oziroma povrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem,
  3. globe ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, izrečenih v postopku o prekršku,
  4. odvzema premoženja nezakonitega izvora in
  5. povrnitve škode, povzročene namerno ali zaradi hude malomarnosti.

Odpust obveznosti na davke in prispevke v osebnem stečaju tako ne vpliva.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

Informiran.si - Kaj spada in kaj ne spada v stečajno maso v osebnem stečaju?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor