Zadetkov: 417

Vprašanje:

14.9.2019 je pravnomočni sklep o opravljeni preizkusni dobi osebnega stečaja. Plača nakazana 15.9 z odtegljajem v stečajno maso.
 

Odgovor:

Premoženje, kamor spadajo tudi prihodki dolžnika in sredstva na računu, ki jih dolžnik pridobi po pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti, ne spada več v stečajno maso v postopku osebnega stečaja.

Sodišče mora v treh delovnih dneh s sklepom ustaviti nadaljnjo izterjavo stalnih prejemkov in zaseg denarnega dobroimetja, ter o tem obvestiti izplačevalca stalnih prejemkov ali izvajalca, ki vodi dolžnikov denarni račun.

Tri-dnevni rok teče:
1. če pritožba proti sklepu o odpustu obveznosti ni bila vložena: od poteka roka za pritožbo,
2. v drugih primerih: od dne, ko sodišče prejme sklep, s katerim je sodišče druge stopnje odločilo o pritožbi.

Rok za pritožbo znaša 15 dni. Rok za vložitev pritožbe teče za osebe, ki se jim sklep vroči, od dneva vročitve, za druge osebe pa od dneva objave sklepa.

Za več priporočamo branje spodnjih člankov:

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

Informiran.si - Kaj spada in kaj ne spada v stečajno maso v osebnem stečaju?

Informiran.si - Osebni stečaj - Kako ga pričeti z minimalnimi stroški?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor