Vprašanje:

Zakaj je stečaj, če se davki in prispevki ne odpišejo, čeprav imaš odpust obveznosti? Kaj pa 106. člen ZDavP? Kako do odpisa?
 

Odgovor:

Namen odpusta obveznosti je poštenemu in vestnemu stečajnemu dolžniku omogočiti, da preneha tisti del njegovih obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti iz premoženja, ki ga ima ob začetku postopka osebnega stečaja ali ki ga lahko pridobi med postopkom osebnega stečaja do poteka preizkusnega obdobja.

Pri tem odpust obveznosti vpliva na večino, ne pa na vse vrste terjatev. Davki in prispevki, ki jih mora obračunati izplačevalec in terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale pred začetkom postopka zaradi insolventnosti, spadajo med prednostne terjatve po 1. in 2. odstavku 21. člena ZFPPIPP.

408. člen ZFPPIPP določa, da odpust obveznosti učinkuje za vse terjatve upnikov do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v postopku osebnega stečaja, razen za prednostno terjatev iz prvega in drugega odstavka 21. člena in prvega odstavka 390. člena tega zakona in tudi ne za terjatev iz naslova:

  1. denarne kazni ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, izrečenih v kazenskem postopku,
  2. v pogojni obsodbi določenega pogoja vrnitve premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, oziroma povrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem,
  3. globe ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, izrečenih v postopku o prekršku,
  4. odvzema premoženja nezakonitega izvora in
  5. povrnitve škode, povzročene namerno ali zaradi hude malomarnosti.

Odpust obveznosti na davke in prispevke v osebnem stečaju tako na žalost ne vpliva.

Zgolj, ker v vašem primeru ni prišlo do odpusta navedenih terjatev, ne pomeni, da postopek nima smisla, je pa res, da v tem primeru ni primerna oz. priporočljiva možnost za vaš primer. Prav zaradi takšnih primerov je priporočljivo, da se v takšen postopek ne spuščate "na pamet" ampak se poučite o vseh možnostih in posledicah, ki jih ima postopek v vašem konkretnem primeru.

106. člen Zakona o davčnem postopku določa, da davčni organ odpiše davek, ki ga v postopku stečaja ni bilo mogoče izterjati, pri čemer pa v 2. odstavku istega člena določa, da se davek ne odpiše kadar se je nad davčnim zavezancem končal postopek osebnega stečaja. Davek, ki v postopku osebnega stečaja ni bil plačan, se odpiše le na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o odpustu obveznosti. Seveda to velja le za davek, za katerega odpust obveznosti učinkuje, kar v vašem primeru ne velja.

Na FURS lahko vložite vlogo za odpis, odlog in obročno plačevanje. Več informacij najdete na spletni strani FURS-a. Pri tem na žalost odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje davka po 101. in 103. členu Zakona o davčnem postopku ni dovoljen za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in prispevke za zdravstveno zavarovanje.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

Informiran.si - Kaj spada in kaj ne spada v stečajno maso v osebnem stečaju?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!