Vprašanje:

Pričakujem poziv na prestajanje zaporne kazni. Kdaj moram poslati predlog za družbeno koristno delo?
 

Odgovor:

V vprašanju niste navedli, ali ge v vašem primeru za nadomestitev plačila globe (in prestajanja nadomestnega zapora) ali pa gre za nadomestitev prestajanja zaporne kazni.

Nadomestitev plačilla globe:

Po določilih Zakona o prekrških, predlog za opravljanje nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti, lahko vložite najpozneje do poteka roka za plačilo globe oz. (v kolikor ste prejeli obvestilo o uvedbi postopka za odreditev nadomestnega zapora) je rok pet dni po vročitvi tega obvestila.

e-obrazec: Predlog za nadomestitev globe z opravo nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti

Nadomestitev prestajanja zaporne kazni:

V kolikor gre za nadomestitev kazni zapora, Kazenski zakonik določa v 86. členu, da se kazen zapora do treh let, razen za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, za obsojenca, ki izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij, lahko izvršuje tudi tako, da obsojenec med prestajanjem kazni zapora še naprej dela ali se izobražuje in prebiva doma, razen v prostih dneh, praviloma ob koncu tedna, ko mora biti v zavodu. Natančnejše pogoje izvrševanja določi zavod. 129.a člen Zakona o kazenskem postopku določa, da lahko predlog za izvršitev kazni zapora tako, da obsojenec med prestajanjem kazni v določenih dnevih prebiva doma, nadomestitvi kazni zapora s hišnim zaporom, nadomestitvi kazni zapora ali denarne kazni z delom v splošno korist in o izvršitvi denarne kazni s plačilom v obrokih, v petnajstih dneh po pravnomočnosti sodbe vloži obsojenec, njegov zagovornik ali oseba iz drugega odstavka 367. člena tega zakona (predlagatelj). Če je obsojencu oziroma zagovorniku prepis sodbe vročen po pravnomočnosti, začne ta rok teči od zadnje vročitve.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Dobil sem kazen za prekršek. Kaj lahko storim?


MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!