Zadetkov: 694

Vprašanje:

Imam cel kup neplačanih kazni cestno prometnih prekrškov. Kdaj izterjava absolutno zastara? Zadnja kazen pred 5 leti.
 

Odgovor:

Zastaranje davčnega dolga urejata 125. in 126. člen  ZDavP, ki določata 5-letni zastaralni rok. Omenimo naj, da davčna obveznost preneha po 10. letih, ko je zastaranje prvič začelo teči. To ne velja, če je bilo zastaranje pravice do izterjave zadržano.

Zastaranje pravice do izterjave je zadržano za čas, ko davčni organ ne more opraviti izvršbe (denimo zaradi sodnih postopkov, ki so to onemogočili). V tem primeru davčna obveznost preneha po 10. letih + čas, ko je bilo zastaranje pravice do izterjave zadržano.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Kako ugovarjati zoper odločbo oz. plačilni nalog prekrškovnega organa.

Informiran.si - Dobil sem kazen za prekršek. Kaj lahko storim? 

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor