Zadetkov: 5227

Vprašanje:

Julija sem bil star 55. Novembra bom dopolnil 36 let del dobe. Mi lahko delodajalec poda odpoved, oz. ponudi pogodbo novo z manjšo plačo?


Odgovor:

po 114. členu ZDR-1delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez njegovega pisnega soglasja, razen če ni izpolnjena katera od izjem, določenih v tem členu:

114. člen
(delavci pred upokojitvijo)


(1) Delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. 


(2) Varstvo po prejšnjem odstavku ne velja:

  • če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,
  • če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu s prvim odstavkom 91. člena ali v skladu z 92. členom tega zakona,
  • v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po tem členu, razen v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi v skladu s prejšnjo alinejo,
  • v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca.

Starost po tem členu se zvišuje postopoma in v 2015 ta starost znaša 56 let.

 

226. člen

(postopno zviševanje starosti za delavce pred upokojitvijo)

 

Ne glede na določbo prvega odstavka 114. člena tega zakona, uživajo posebno varstvo pred odpovedjo delavci, ki v letu 2013 izpolnijo pogoj starosti 54 let in 4 mesece – ženske in 55 let – moški in delavci, ki v letu 2014 izpolnijo pogoj starosti 55 let. V nadaljnjih treh letih do uveljavitve starosti 58 let se starost za delavce zvišuje vsako leto za eno leto.

 

Tako Vam delodajalec lahko odpove pogodo o zaposlitvi, razen, če Vam do starostne upokojitve manjka manj kot 5 let, oz. če je izpolnjena katera od drugih izjem.

 

V primeru, da Vam ponudi drugo pogodbo, bo nova pogodba veljavna le, če jo sprejmete in podpišete. V nasprotnem primeru bo veljala stara pogodba o zaposlitvi.

 

V primeru odpovedi pogodbe s ponudbo nove pogodbe, se kot ustrezna zaposlitev smatra zaposlitev, za katero se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se je zahtevala za opravljanje dela, za katero je imel delavec sklenjeno prejšnjo pogodbo o zaposlitvi, in za delovni čas, kot je bil dogovorjen po prejšnji pogodbi o zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca.

 

Če Vam ponudi ustrezno zaposlitev in jo zavrnete, Vam odpravnina ne pripada. Je je nova zaposlitev neustrezna in jo zavrnete, Vam odpravnina pripada. V primeru, da sprejmete neustrezno novo zaposlitev, imate pravico do sorazmernega dela odpravnine v višini, ki jo dogovorite z delodajalcem.

 

e-obrazec - Dogovor o odpravnini

 

Več lahko preberete v spodnjih člankih:

 

Informiran.si - Kako delodajalec poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

 

Informiran.si - Informiran.si - Kako delodajalec poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor