Zadetkov: 7302

Vprašanje:

Dopolnila bom 55 let in 36 let delovne dobe. Kdaj bom zaščitena delavka. Delam v trgovini.


Odgovor:

Zakon o delovnih razmerjih pri zaščiti starejših delavcih določa določa dva pojma. Starejši delavec in delavec pred upokojitvijo.

Starejši delavec je po 197. členu ZDR-1 delavec, starejši od 55 let. Delodajalec starejšemu delavcu brez njegovega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela, prav tako pa ima v primeru delne upokojitve pravico do krajšega delovnega časa.

197. člen
(opredelitev)


Delavci, starejši od 55 let, uživajo posebno varstvo (v nadaljnjem besedilu: starejši delavec).

 

198. člen
(krajši delovni čas)


Starejši delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi oziroma ima pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom od polnega na istem ali drugem ustreznem delovnem mestu, če se delno upokoji.


199. člen
(omejitev nadurnega in nočnega dela)


Starejšemu delavcu delodajalec brez delavčevega pisnega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela.

e-obrazec - Soglasje delavca za nočno in/ali nadurno delo

 

Pojem delavec pred upokojitvijo se nanaša na starejše delavce, ki so zaščiteni pred odpovedjo s strani delodajalca iz poslovnega razloga. To določa 114. členu ZDR-1. Delodajalec tako starejšemu delavcu ne sme podati redne odpovedi iz poslovnega razloga, brez njegovega soglasja.

e-obrazec - Soglasje starejšega delavca (delavca pred upokojitvijo), k redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

114. člen
(delavci pred upokojitvijo)

(1) Delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. 


(2) Varstvo po prejšnjem odstavku ne velja:

  • če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,
  • če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu s prvim odstavkom 91. člena ali v skladu z 92. členom tega zakona,
  • v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po tem členu, razen v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi v skladu s prejšnjo alinejo,
  • v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca.


(3) Delodajalec lahko z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena pridobi podatke iz zbirk Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Glede na 226. člen ZDR-1, ki določa, postopno zvišanje starosti za delavca pred upokojitvijo, je starejši delavec delavec, ki dopolni 57 let, oz. (glede na 1. odst. 114. člena) mu do starostne upokojitve manjka manj kot 5 let pokojninske dobe.

226. člen

(postopno zviševanje starosti za delavce pred upokojitvijo)

Ne glede na določbo prvega odstavka 114. člena tega zakona, uživajo posebno varstvo pred odpovedjo delavci, ki v letu 2013 izpolnijo pogoj starosti 54 let in 4 mesece – ženske in 55 let – moški in delavci, ki v letu 2014 izpolnijo pogoj starosti 55 let. V nadaljnjih treh letih do uveljavitve starosti 58 let se starost za delavce zvišuje vsako leto za eno leto.

Več lahko preberete na spodnjih povezavah:

Informiran.si - Kako delodajalec poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Pravni e-Priročnik - Kako pravilno in brez tveganj odpustiti delavca

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor