Vprašanje:

Kolikokrat mi lahko delodajalec podaljša pogodbo za en mesec? Podpisala sva že 15 pogodb.
 

Odgovor:

Število sklenjenih pogodb o zaposlitvi za določen čas ni omejeno. Podpis nove pogodbe o zaposlitvi za določen vsak mesec tako zakon ne prepoveduje.

Omejuje pa, da se pogodba o zaposlitvi za določen čas sklene za omejen čas, ki je potreben, da se delo opravi.

Pri tem delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen ko gre za: 

  • nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
  • zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja, 
  • poslovodno osebo ali prokurista, 
  • vodilnega delavca iz prvega odstavka 74. člena tega zakona, 
  • voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
  • delo na projektu, če projekt traja več kot dve leti in če se pogodba o zaposlitvi sklene za ves čas trajanja projekta.

Pogodba o zaposlitvi za določen čas iz razloga predaje dela lahko traja največ en mesec. 

V kolikor gre za delo na projektu se pogodba lahko sklene za obdobje, daljše od dveh let, če projekt traja več kot dve leti in če se pogodba o zaposlitvi sklene za ves čas trajanja projekta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se določi, kaj se šteje za projektno delo.

Za isto delo se šteje delo na delovnem mestu oziroma vrsti dela, ki se dejansko opravlja po določeni sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za določen čas.

V kolikor je med dvema zaporednima pogodbama obdobje, ko delovno razmerje ni sklenjeno, mora biti ta prekinitev daljša od 3. mesecev, da 2-letno obdobje prične teči znova.

Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

e-obrazec - Poziv delavca delodajalcu za izstavitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas

Več informacij najdete v spodnjih člankih:

Informiran.si - Podrobnosti o pogodbi o zaposlitvi za določen čas, ki jih morda ne poznate, a so zelo pomembne

Informiran.si - Kdaj in v kolikšnem znesku je delavec upravičen do odpravnine?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!