Vprašanje:

Imam pri 55 letih in 36 letih delovne dobe pravico do prostih nedelj in praznikov? Me lahko premestijo?
 
 

Odgovor:

Za natančen odgovor bi morali preveriti določbe vaše pogodbo o zaposlitvi in drugih aktov, ki določajo in omejujejo vaše delo in delovni čas.

Predvsem je potrebno preverili, katero delo se v vašem primeru šteje za redno in katero za nadurno delo. Po dopolnjenem 55. letu, ste po določbah ZDR-1, smatrani kot starejši delavec.

Delodajalec lahko starejšemu delavcu naloži opravljanje nadurnega dela, torej delo preko polnega delovnega časa, le če poda pisno soglasje.

e-obrazec - Soglasje delavca za nočno in/ali nadurno delo

V kolikor se delo v nedeljo in praznik smatra kot nadurno delo, vam dela ni potrebno opravljati, če ne podate soglasja. V kolikor se to delo smatra za del rednega delovnega časa, pa ste delo dolžni opravljati. V tem primeru bi bilo potrebno preveriti, ali natančnejše omejitve določa vaša pogodba o zaposlitvi, interni akt delodajalca ali kolektivna pogodba, ki velja za vašega delodajalca.

Kar se tiče premestitve na drugo delovno mesto. Starejši delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi oziroma ima pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom od polnega na istem ali drugem ustreznem delovnem mestu, če se delno upokoji.

Naziv delovnega mesta, vrsta dela, s kratkim opisom dela in kraj opravljanja dela, so po določbah Zakona o delovnih razmerjih  obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi. V kolikor se katera od teh določb pogodbe spremeni, je potrebno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi.

e-obrazec - Pogodba o zaposlitvi

Zato predvidevamo da gre v vašem primeru za odpoved pogodbo o zaposlitvi z ponudbo nove (91. člen ZDR-1) ustrezne zaposlitve. Ustrezna zaposlitev je zaposlitev, za katero se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se je zahtevala za opravljanje dela, za katero je imel delavec sklenjeno prejšnjo pogodbo o zaposlitvi, in za delovni čas, kot je bil dogovorjen po prejšnji pogodbi o zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca.

Čeprav pogoja starosti še ne dosegate pa je možno, da dosegate pogoj manj kot 5 let do upokojitve. Zato je potrebno opozoriti tudi, da delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, razen:

  • če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,
  • če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu s prvim odstavkom 91. člena ali v skladu z 92. členom tega zakona,
  • v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po tem členu, razen v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi v skladu s prejšnjo alinejo,
  • v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca.

e-obrazec - Soglasje starejšega delavca, za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Glede opravljanja dela, za katerega imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pa je potrebno omeniti tudi, da mora, v primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo, delavec opravljati tudi drugo delo. Takšna odreditev lahko traja največ tri mesece v koledarskem letu.

V kolikor z zakonom ali kolektivno pogodbo ni določeno drugače, lahko delodajalec z namenom ohranitve zaposlitve ali zagotovitve nemotenega poteka delovnega procesa delavcu pisno odredi začasno opravljanje drugega ustreznega dela v primerih začasno povečanega obsega dela na drugem delovnem mestu oziroma vrsti dela pri delodajalcu, začasno zmanjšanega obsega dela na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, ki ga opravlja, in nadomeščanja začasno odsotnega delavca. Pisna odreditev se lahko pošlje delavcu tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Ustrezno delo iz prejšnjega odstavka je delo, za katerega delavec izpolnjuje pogoje in za katerega se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se zahteva za opravljanje dela, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, in za delovni čas, kot je dogovorjen za delo, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca.

 

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si -  Kdaj in kdo lahko opravlja nadurno delo?

Informiran.si - Kako delodajalec poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!