Zadetkov: 1182

Vprašanje:

Delodajalec me hoče brez mojega soglasja dati na borzo do upokojitve. Moram to podpisati? Je to zakonito?
 

Odgovor:

Delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

e-obrazec - Soglasje starejšega delavca, za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

To varstvo velja le za odpoved iz poslovnega razloga in razloga nesposobnosti in ne velja, če je izpolnjen kateri od spodnjih pogojev:

  • če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,
  • če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu s prvim odstavkom 91. člena ali v skladu z 92. členom ZDR-1,
  • v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po tem členu, razen v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi v skladu s prejšnjo alinejo,
  • v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca.

Glede na navedeno v vprašanju predvidevamo da vam je v vašem primeru zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino. Torej, da imate pravico do nadomestila za brezposelnost, do izpolnitve pogoja za upokojitev.

Delodajalec lahko v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, od ZPIZ-a zahteva podatke o datumu izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine za posameznega delavca.

Vloga - Vloga za pridobitev podatkov o datumu izpolnitve pogojev za starostno upokojitev delavca (na podlagi 3. odstavka 114. člena ZDR-1)

V tem primeru predlagamo, da ne podpisujete ničesar. Delodajalec vašega soglasja ne potrebuje. Vroči vam le redno odpoved.

e-obrazec - Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Kako delodajalec poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Informiran.si - Kdaj in v kolikšnem znesku je delavec upravičen do odpravnine?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor