Zadetkov: 28743

Vprašanje:

Kdaj delavcu pripada dodaten dan dopusta za otroka, rojenega avgusta. Še za leto 2014 ali za 2015?


Odgovor:

Dodaten dan dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15. let določa 159. člen ZDR-1:

159. člen
(pridobitev pravice in minimalno trajanje letnega dopusta)


(1) Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. 


(2) Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. 


(3) Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta. 


(4) Delavec ima pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.

 

Sam zakon tako ne določa, kdaj ta pravica do dodatnega dela delavcu dejansko pripada.

To je rešeno v nekaterih kolektivnih pogodba, pri katerih pa nekatere določajo, da se dodaten dan šteje delavcu že v tekočem letu, nekatere pa določajo, da se dodaten dan prizna šele z naslednjim letom, po rojstvu otroka.

Zato bi bilo v Vašem primeru potrebno preveriti, če to določa kolektivna pogodba.

Če za podjetje ne velja nobena kolektivna pogodba (oz. če tega ne določa), je sama odločitev odvisna od delodajalca. Pri tem je važno, da enaki kriteriji veljajo za vse zaposlene v podjetju, najbolje je da jih ima podjetje opredeljeno v internem aktu.

V splošnem pa je v praksi načeloma prevladujoča praksa, da se delavcu prizna dodaten dan dopusta že v letu, ko se otrok rodi.

Več o letnem dopustu si lahko preberete v spodnjem članku:

Informiran.si - Katere so najpomembnejše pravice delavca, ki jih mora delodajalec upoštevati?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor