Zadetkov: 1351

Vprašanje:

Smo 3 sestre. 1 nima stikov z družino že 10 let. Ji po smrti staršev kaj pripada, tudi če se prepiše vse na druge dve?
 

Odgovor:

Načeloma je odgovor da. Sestra, ki nima stikov z družino, lahko tudi v primeru darilne pogodbe ali oporoke, zahteva izplačilo nujnega deleža.

e-obrazec - Oporoka

e-obrazci - Darilne pogodbe

Nujnega deleža ne bi mogla zahtevati v primeru pogodbe o preužitku ali dosmrtnem preživljanju, saj v tem primeru ne bi šlo za brezplačen ampak odplačen prenos premoženja.

V kolikor obstajajo razlogi za to, lahko starša sestro tudi razdedinita, kar storita v oporoki.

Oporočitelj lahko razdedini nujnega dediča:

  • če se je ta s kršitvijo kakšne zakonite ali moralne dolžnosti huje pregrešil nad zapustnikom;
  • če je naklepoma storil kakšno hujše kaznivo dejanje zoper njega ali zoper njegovega zakonca, otroka, posvojenca, ali starše;
  • če se je vdal brezdelju in nepoštenemu življenju.

Preveriti bi bilo potrebno tudi, če obstajajo razlogi za dedno nevrednost.

Nevreden je, da deduje, tako na podlagi zakona, kot na podlagi oporoke, in da karkoli dobi na podlagi oporoke:

  1. kdor je z naklepom vzel ali poskusil vzeti življenje zapustniku;
  2. kdor je s silo ali grožnjo prisilil zapustnika ali ga z zvijačo pripravil do tega, da je napravil ali preklical oporoko ali kakšno določilo v oporoki, ali mu preprečil to storiti;
  3. kdor je uničil ali skril zapustnikovo oporoko z namenom, da bi preprečil izpolnitev zapustnikove poslednje volje, kakor tudi, kdor je ponaredil zapustnikovo oporoko;
  4. kdor se je huje pregrešil zoper dolžnost preživljati zapustnika, ki ga je bil po zakonu dolžan preživljati, kakor tudi, kdor ni hotel dati zapustniku potrebne pomoči;

Nevrednost ni ovira za potomce nevrednega; ti dedujejo, kakor da bi bil nevreden umrl pred zapustnikom.

Nevrednost preneha, če zapustnik nevrednemu dediču odpusti; vendar tega ne more storiti, če je nevredni dedič pobegnil iz države, da bi se izognil obsodbi za hujše kaznivo dejanje, da bi se izognil obvezni vojaški službi ali da bi sovražno deloval proti Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, pa se do zapustnikove smrti ni vrnil v državo. 

Na nevrednost mora sodišče paziti po uradni dolžnosti, razen če gre za primere, ko se je dedič pregrešil zoper dolžnost preživljanja ali je opustil potrebno pomoč.

V vsakem primeru imajo zapustnikovi potomci in posvojenci ter njihovi potomci, ki so živeli skupaj z zapustnikom in mu s svojim delom, zaslužkom ali kako drugače pomagali pri pridobivanju, pravico zahtevati, da se jim iz zapustnikovega premoženja izloči del, ki ustreza njihovemu prispevku k povečanju ali ohranitvi vrednosti zapustnikovega premoženja. Tako izločeni del ne spada v zapuščino in se ne upošteva pri izračunavanju nujnega deleža in se tudi ne vračuna dediču v njegov dedni delež.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si -  Kako in kdaj lahko razdedinite nujnega dediča?

Informiran.si -  Kaj pri dedovanju pomeni nujni delež?

Informiran.si -  Kaj morate vedeti o darilni pogodbi

Informiran.si -  Odgovori na pogosta vprašanja o dedovanju.

Informiran.si -  Kako poteka dedovanje, če ni oporoke?

Informiran.si -  Kako poteka dedovanje zaščitene kmetije?

Pravni e-Priročnik - Najpomembnejše informacije o dedovanju

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor