Zadetkov: 1354

Vprašanje:

Leta 2011 sem prejel globo s strani FURS-a. Od 2015 do januarja 2018 sem bil v stečaju. Je globa zastarala?
 

Odgovor:

Zastaranje davčnega dolga določa Zakon o davčnem postopku.

Določbe glede zastaranja so opredeljene v členih 125. in 126., glede na navedeno pa predvidevamo, da v vašem primeru pridejo v poštev predvsem določbe glede prenehanja davčne obvezbosti.

Davčna obveznost namreč preneha po 10. letih, ko je zastaranje prvič začelo teči. To ne velja, če je bilo zastaranje pravice do izterjave zadržano.

Zastaranje pravice do izterjave je zadržano za čas, ko davčni organ ne more opraviti izvršbe.

V tem primeru davčna obveznost preneha po 10. letih, tem letom pa se prišteje še čas, ko je bilo zastaranje pravice do izterjave zadržano. V vašem primeru za čas, ko ste bili v osebnem stečaju.

Davčna obveznost v vašem primeru tako preneha v 10. letih + obdobje ko ste bili v osebnem stečaju.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor