Vprašanje:

Živim v bloku, 2 nadstropje. Dvigala ne rabim, a ga moram plačevati. Je kakšen zakon, s katerim bi bil oproščen plačila?
 

Odgovor:

Ne. Dvigalo v večstanovanjski stavbi spada med skupne prostore. Skupni prostori so v lastnini vseh etažnih lastnikov.

Lastniki stanovanja so dolžni skladno s svojim solastniškim deležem na skupnem prostoru, delih in napravah večstanovanjske stavbe, kriti stroške vzdrževalnih del.

Delitev stroškov zakonsko urejajo Stanovanjski zakon (SZ-1)Stvarnopravni zakonik (SPZ) in Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb.

Kadar so v posameznih enotah vgrajene merilne naprave, ki omogočajo individualni odjem in obračun dobav ter storitev, se obratovalni stroški delijo po dejanski porabi.

Kadar naprave v stavbi ne omogočajo individualnega odjema in obračuna dobav ter storitev za njene posamezne enote, se obratovalni stroški, ki nastajajo na njenih skupnih delih in po posameznih enotah, delijo bodisi glede na površino posamezne enote, bodisi glede na število posameznih enot ali pa glede na število uporabnikov posamezne enote.

Pri tem je potrebno omeniti, da so najemniki stanovanj dolžni plačati stroške obratovanja skupnih delov in naprav, ki jih stanovanjski zakon ne opredeljuje kot strošek lastnika. Sem spada tudi strošek mesečnega pregleda dvigal.

Lastniki se lahko med sabo tudi dogovorijo, kakšna naj bo delitev teh stroškov (po številu oseb v stanovanjski enoti, po površini bivalne enote, po posamezni enoti).

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!