Zadetkov: 1839

Vprašanje:

Dolg do preživninskega sklada zastara? Sem v osebnem stečaju. Ta dolg kdaj odpišejo?
 

Odgovor:

Vsak posamezen obrok preživnine zastara v 3. letih. To velja tudi v primeru, ko terjatve prevzame preživninski sklad.

Glede odpusta v osebnem stečaju. Ne. Po 408. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju odpust obveznosti ne učinkuje na terjatve nastale na podlagi zakonite preživnine.

Več o tem si lahko preberete spodaj:

Informiran.si - Kdaj zastara dolg (račun, položnica,...)?

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

Informiran.si - Osebni stečaj - Glavne novosti na področju osebnega stečaja

Informiran.si - Osebni stečaj - Kaj spada in kaj ne spada v stečajno maso v osebnem stečaju?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor