Zadetkov: 5217

Vprašanje:

Delodajalec me pošlje na zdravstveni pregled. Se mi štejejo ure, ko sem bila na pregledu ali moram dati letni dopust?
 

Odgovor:

Kot določa 14. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako pa zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj.

Po določilih  Zakona o delovnih razmerjih, je delovni čas efektivni delovni čas in čas odmora po 154. členu tega zakona ter čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. Delavec ima prav tako pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti, v primerih in v trajanju, določenem z zakonom, ter v primerih odsotnosti z dela, ko ne dela iz razlogov na strani delodajalca.

Ker ima delavec pravico do zdravstvenih pregledov, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu, s katerimi se delavci srečujejo pri delu, vas glede zdravstvenih pregledov ne bi smeli bremeniti nobeni stroški, niti zaradi tega ne bi smeli biti prisiljeni koristiti letni dopust, ampak bi se moral čas pregleda šteti v vaš delovni čas.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor