Vprašanje:

2015 sem dopolnil 55 let. Imam pogodbo za nedoločen čas. Mi lahko podajo odpoved iz poslovnih razlogov?


Odgovor:

Načeloma lahko, razen če Vam do starostne upokojitve ne manjka manj kot 5 let.

Po 197. členu ZDR-1 je delavec starješi od 55 let res opredeljen kot starejši delavec.

197. člen
(opredelitev)


Delavci, starejši od 55 let, uživajo posebno varstvo (v nadaljnjem besedilu: starejši delavec).

Vendar 114. člen ZDR-1 določa starost delavca pred upokojitvijo, ki uživa varstvo pred redno odpovedjo iz poslovnih razlogov. Pri tem je potrebno opozoriti tudi na 2. odstavek tega člena, ki določa, kdaj je redna odpoved iz poslovnih razlogov možna, ne glede na starost delavca:

114. člen
(delavci pred upokojitvijo)


(1) Delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. 


(2) Varstvo po prejšnjem odstavku ne velja:

  • če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,
  • če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu s prvim odstavkom 91. člena ali v skladu z 92. členom tega zakona,
  • v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po tem členu, razen v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi v skladu s prejšnjo alinejo,
  • v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca.


(3) Delodajalec lahko z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena pridobi podatke iz zbirk Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

 

Pri tem je potrebno upoštevati tudi 226. člen, ki določa starost delavca pred upokojitvijo v prehodnem obdobju:

226. člen

(postopno zviševanje starosti za delavce pred upokojitvijo)

 

Ne glede na določbo prvega odstavka 114. člena tega zakona, uživajo posebno varstvo pred odpovedjo delavci, ki v letu 2013 izpolnijo pogoj starosti 54 let in 4 mesece – ženske in 55 let – moški in delavci, ki v letu 2014 izpolnijo pogoj starosti 55 let. V nadaljnjih treh letih do uveljavitve starosti 58 let se starost za delavce zvišuje vsako leto za eno leto.

 

Starost za delavca pred upokojitvijo tako v letu 2015 znaša 56 let.

Več o tem si lahko preberete v spodnjem članku:

Informiran.si - Kako delodajalec poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!