Vprašanje:

Podjetje smo dali v stečaj. Kam s pohištvom in materialom, ki je ostalo? Kdo je odgovoren za to in kje ga skladiščiti?
 

Odgovor:

Če premoženja, ki sestavlja stečajno maso, ni mogoče unovčiti ali bi z njegovim unovčenjem nastali nesorazmerni stroški, se le-to premoženje razdeli:

 1. če premoženje spada v splošno stečajno maso:
  • v primeru iz drugega odstavka 373. člena tega zakona: družbenikom v sorazmerju z njihovimi deleži,
  • v drugih primerih: upnikom v sorazmerju z njihovimi deleži iz tretjega odstavka 359. člena tega zakona, če privolijo, da ga prevzamejo,
 2. če premoženje spada v posamezno posebno stečajno maso in je predmet samo ene ločitvene pravice: ločitvenemu upniku, če privoli, da prevzame to premoženje,
 3. če premoženje spada v posamezno posebno stečajno maso in je predmet več kot ene ločitvene pravice:
  • tistemu ločitvenemu upniku, ki privoli, da ga prevzame,
  • če v prevzem premoženja privoli več ločitvenih upnikov, pa tistemu med njimi, ki ima ločitveno pravico najzgodnejšega vrstnega reda.

Če upniki ali družbeniki ne privolijo v prevzem premoženja iz prvega odstavka tega člena, se premoženje glede na vrsto prenese:

 1. nepremičnina, ki ne leži na območju Republike Slovenije, onesnažena nepremičnina ali odpadki, če stečajna masa ne zadošča za kritje stroškov ekološke sanacije, na Republiko Slovenijo,
 2. druga nepremičnina na lokalno skupnost, na območju katere je ta nepremičnina,
 3. drugo premoženje, razen nepremičnin ali denarnega dobroimetja, na Republiko Slovenijo, če privoli, da ga prevzame.

Če niti Republika Slovenija niti dobrodelna organizacija ne prevzame premoženja:

 1. terjatve in druge premoženjske pravice, ki so predmet tega premoženja, prenehajo, in
 2. upravitelj mora zagotoviti, da se stvari, ki so predmet tega premoženja, izročijo kot odpadni material.

O razdelitvi premoženja upnikom odloči sodišče s sklepom o končni razdelitvi. 

Če se s sklepom o končni razdeliti premoženje prenese na ločitvenega upnika, mora ločitveni upnik plačati stroške v zvezi z unovčenjem posebne stečajne mase iz četrtega odstavka 226. člena ZFPPIPP.

V kolikor je to potrebno, je potrebno plačati tudi davek na dodano vrednost ali davek od prometa nepremičnin.

S prenosom prenehajo pravice tretjih na premoženju.

Za konkretne informacije o konkretnem premoženju predlagamo, da se obrnete na stečajnega upravitelja, ki je vodil stečajni postopek.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja upnikov v zvezi s stečajem.

Informiran.si - Katere terjatve poznamo, kakšne so razlike med njimi in kako jih prijaviti v stečajno maso?

Informiran.si - Je moj dolžnik v stečaju? Kako preveriti in kako prijaviti svojo terjatev v stečajno maso?

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

Informiran.si - Glavne novosti na področju osebnega stečaja

Informiran.si - Osebni stečaj - Kako ga pričeti z minimalnimi stroški?

Informiran.si - Kaj spada in kaj ne spada v stečajno maso v osebnem stečaju?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!