Vprašanje:

Prepis nepremičnine in kmetijskega zemljišča iz tete na nečake (brez sina/hčere). Kaj se splača? Darilna, izročilna? Davek?
 

Odgovor:

Kot razumemo, želite prepisati premoženje na nečake, brez da bi sin in hči prejela premoženje. Da bi lahko predlagali optimalno rešitev, bi morali vedeti več o zadevi, lahko pa vam na kratko opišemo možnosti, za katere predvidevamo, da bi bile v tovrstnem primeru smiselne.

V prvem koraku je potrebno vedeti, da izročilna pogodba v tem primeru ne bo možna. Z izročilno pogodbo se izročitelj zaveže, da bo izročil in razdelil svoje premoženje svojim potomcem, posvojencem ter njihovim potomcem.

Izročilna pogodba je veljavna le tedaj, če se z njo strinjajo vsi izročiteljevi potomci, posvojenci in njihovi potomci, ki bi bili po zakonu poklicani, da po njem dedujejo (potomci). Torej bi jo morala podpisati tudi sin in hči. Poleg tega pa je ni mogoče skleniti z nečaki.

Drugo pogodbo, ki jo omenjate je darilna pogodba. 

e-obrazec - Darilna pogodba za nepremičnino

e-obrazec - Darilna pogodba za kmetijsko zemljišče

Pri darilni pogodbi lahko sin in hči zahtevata vračilo darila in izplačilo nujnega deleža, v kolikor v zapuščini ne bo dovolj drugega premoženja, iz katerega bi lahko bil poplačan njun nujni delež. Pri tem je potrebno vedeti, da lahko vračilo darila, ki ga je prejela oseba, ki ni dedič v postopku, nujni dediči zahtevajo le, če je bilo darilo dano v prvem letu zapustnikovega premoženja. Nečaki bi bili dediči v postopku, v kolikor bi bil njihov starš do smrti tete dedič in pokojen in bi bili dediči njegovega premoženja. Glede na to, da omenjate, da ima teta sina in hči, je malo verjetno, da bodo nečaki dediči, vendar pa bi za bolj gotov odgovor morali poznati več podrobnosti.

Premoženje lahko teta nečakom zapusti tudi v oporoki, ter hkrati sina in hči razdedini, v kolikor za to obstajajo pogoji.

e-obrazec - Oporoka

Oporočitelj lahko razdedini dediča, ki ima pravico do nujnega deleža:

  1. če se je ta s kršitvijo kakšne zakonite ali moralne dolžnosti huje pregrešil nad zapustnikom;
  2. če je naklepoma storil kakšno hujše kaznivo dejanje zoper njega ali zoper njegovega zakonca, otroka, posvojenca, ali starše;
  3. če se je vdal brezdelju in nepoštenemu življenju.

Z razdedinjenjem izgubi dedič dedne pravice v obsegu razdedinjenja, pravice drugih oseb, ki lahko dedujejo po zapustniku, pa se določijo, kot da bi bil razdedinjeni umrl pred zapustnikom.

Dodatno obstaja možnost dedne nevrednosti. Nevreden je, da deduje, tako na podlagi zakona, kot na podlagi oporoke, in da karkoli dobi na podlagi oporoke:

  1. kdor je z naklepom vzel ali poskusil vzeti življenje zapustniku;
  2. kdor je s silo ali grožnjo prisilil zapustnika ali ga z zvijačo pripravil do tega, da je napravil ali preklical oporoko ali kakšno določilo v oporoki, ali mu preprečil to storiti;
  3. kdor je uničil ali skril zapustnikovo oporoko z namenom, da bi preprečil izpolnitev zapustnikove poslednje volje, kakor tudi, kdor je ponaredil zapustnikovo oporoko;
  4. kdor se je huje pregrešil zoper dolžnost preživljati zapustnika, ki ga je bil po zakonu dolžan preživljati, kakor tudi, kdor ni hotel dati zapustniku potrebne pomoči;

Možno je tudi skleniti tudi pogodbo o preužitku, s katero se premoženje prenese na nečake, pri čemer pa se nečaki zavežejo, da bodo za teto skrbeli do njene smrti.

Obveznosti nečakov se lahko dogovorijo v obliki občasnih denarnih dajatev, nudenju življenjskih potrebščin, oskrbovanju, zagotovitvi stanovanjskega prostora, prepustitvi uživanja določenega zemljišča in podobno. Pogodba mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa.

Ker gre za odplačni posel, sin in hči ne moreta zahtevati nujnega deleža in premoženja, ki je predmet te pogodbe, lahko tožijo za razveljavitev, v kolikor nečaki ne bi izpolnjevali svojih obveznosti po pogodbi.

V vseh primerih se plača davek na dediščine in darila. Davek se za nečake odmeri po tabeli pod točko a) v 8. členu Zakona o davku na dediščine in darila

Od vrednosti € Znaša davek:
nad do   %  
  10.000     5    
10.000 50.000 500 + 6 nad 10.000
50.000 100.000 2.900 + 7 nad 50.000
100.000 200.000 6.400 + 8 nad 100.000
200.000 300.000 14.400 + 10 nad 200.000
300.000 400.000 24.400 + 12 nad 300.000
400.000   36.400 + 14 nad 400.000

 

Načeloma je davek manjši pri pogodbi o preužitku, saj se od vrednosti premoženja odbijejo priznani stroški, oz. stroški ki bi jih nečaki dokazali. Običajno so ti stroški pri pogodbi preužitki višji, saj dejansko nastanejo višji stroški, torej stroški preživljanja preživljanca, odbitek za zasedenost nepremičnine (če bi teta še živela v nepremičnini po sklenitvi pogodbe), stroški pogreba, ipd.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Kakšen je davek če nekaj dobimo oz. podedujemo?

Informiran.si - Kaj morate vedeti o darilni pogodbi

Informiran.si - Darilna pogodba - Kako podariti avtomobil ali hišo...?

Informiran.si - Najpomembnejše informacije o oporoki, ki jih morate nujno poznati, da lahko sestavite veljavno oporoko

Informiran.si - Kaj pri dedovanju pomeni nujni delež?

Informiran.si - Kako podariti kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!